เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงาน


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05