เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ปรึกษาหารือโยธาจังหวัดฯ เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบุ่งตาหลุ่มตอนล่าง


วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมปรึกษาหารือกับโยธาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบุ่งตาหลุ่มตอนล่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05