เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


โครงการควมคุมป้องกันไข้เลือดออก


08.30 น. นางบุญนำ ชูสาย รองนายเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประธานเปิดโครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก อบรมให้แก่ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09