เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงายรัฐ


วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา เข้าเก็บข้อมูล แบบสอบถาม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงายรัฐ (ITA) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05