เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านพักทหาร ร.3 พัน 2 ค่ายสรุนารี


วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านพักทหาร ร.3 พัน 2 ค่ายสรุนารี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05