เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล มอบหมายงานให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ บริเวณ ลานม้าเดิน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05