เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดลานม้าเดิน


วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล มอบหมายงานให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ บริเวณ ลานม้าเดิน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28