เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2565 "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"


วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทฒนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพน้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน ปล่อยขบวนรถน้ำโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2565 บริเวณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05