เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ


วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อม ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28