เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมหารือแนวทางการจัดทำการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูลพร้อมบุคลาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ของโรงเรียนโยธินนุกูล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05