เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ประธานการประชุม นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05