เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบถังขยะชุมชน สบร.22


วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบถังขยะแยกประเภท ให้แก่ ชุมชน สบร.22 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05