เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส แก่ประชาชน บ้านบุ่งหมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย


วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน บ้านบุ่งหมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28