เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ต้อนรับ คณะผู้มาส่ง นางสาววิมลสิริ ศรีราชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ต้อนรับ คณะผู้มาส่ง นางสาววิมลสิริ ศรีราชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05