เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมทบทวนความรู้ ตรวจสอบความชำรุดของอุปกรณ์ และบริหารร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดอัคคีภัย


วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มอบหมายงานให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ ตรวจสอบความชำรุดของอุปกรณ์ และบริหารร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (ศาลาแดง) ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01