เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองไผ่ล้อม (ศปก.ต.หนองไผ่ล้อม)


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารสุขฯและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนนายอำเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองไผ่ล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองไผ่ล้อม (ศปก.ต.หนองไผ่ล้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-22