เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองไผ่ล้อม (ศปก.ต.หนองไผ่ล้อม)


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารสุขฯและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนนายอำเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองไผ่ล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองไผ่ล้อม (ศปก.ต.หนองไผ่ล้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01