เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองไผ่ล้อม (ศปก.ต.หนองไผ่ล้อม)


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารสุขฯและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนนายอำเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองไผ่ล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลหนองไผ่ล้อม (ศปก.ต.หนองไผ่ล้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05