เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศมบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01