เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประจำปีงบประมาณ 2565


วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางมิ่งขวัญ อุดมผล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว ตำบลโพธิ์กลาง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10
2022-10-01