เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประจำปีงบประมาณ 2565


วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางมิ่งขวัญ อุดมผล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว ตำบลโพธิ์กลาง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05