เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประธานการประชุม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้แทนจากรพ.ค่ายสุรนารี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติการสาธารณสุข เพื่อให้ได้เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และสภาพปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05