เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดศาลาแดง


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้กำลังใจผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาแดง) ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05