เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดศาลาแดง


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้กำลังใจผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาแดง) ตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28