เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมงานเปิดพิธีเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการของภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียบราฎร ของสำนักทะเบียนอ


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมงานเปิดพิธีเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการของภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียบราฎร ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ชั้น 1

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28