เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมงานเปิดพิธีเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการของภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียบราฎร ของสำนักทะเบียนอ


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมงานเปิดพิธีเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการของภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียบราฎร ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ชั้น 1

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05