เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ


วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ ในการช่วยพัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28