เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ


วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ ในการช่วยพัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05