เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


#บริษัทท่อน้ำไทย DIY ท่อน้ำไทย BY โยธินนุกูล


วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. #บริษัทท่อน้ำไทย DIY ท่อน้ำไทย BY โยธินนุกูล ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล เข้าพบนางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม DIY ท่อน้ำไทย BY โยธินนุกูล โดยโรงเรียนโยธินนุกุลได้ร่วมกับบริษัท ท่อน้ำไทย จัดกิจกรรมการบูรณาการทางการศึกษา ส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ จากการนำท่อพีวีซี มาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28