เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจความเรียบร้อย บริเวณโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิบูลละเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม


วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อย บริเวณโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิบูลละเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05