เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


#โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. #โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประธานในพิธี ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลายชนิดเคลือบเม็ดทราย ให้ชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก อีกทั้งอบรม ในการป้องกันและให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้ออกผื่น zika ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-08-15
2022-08-01
2022-07-23
2022-07-04
2022-06-20
2022-06-07
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-09
2022-05-05