เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามในระยะเวลาตามเหมาะสม

2023-08-23
2023-08-07
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-12
2023-07-03
2023-06-26
2023-05-31
2023-05-23
2023-02-28