เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

 

บ้านพักเรือนริมน้ำ 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้บริการที่พัก (ติดริมน้ำบุ่งตาหลั่ว) แบ่งออกเป็น 2 แบบ ราคาเริ่มต้น 500 บาท/คืน รายละเอียดดังนี้.-
1. แบบบ้านพักเป็นหลัง จำนวน 4 หลัง
2. แบบห้องพัก อาคาร 2 ชั้น จำนวน 14 ห้อง

 

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07