เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


สัญญาณการรับรู้มือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for help"


สัญญาณการรับรู้มือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for help"

1. เก็บนิ้วโป้งลง และผายฝ่ามือออกจากตัวผู้ขอความช่วยเหลือ

2. กำนิ้วทั้งสี่ลงมา ลักษณะแบบกำปั้น

3.ชูนิ้วทั้งสี่อีกครั้ง

4. ทำช้ำๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-22