เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


13/11/63 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางนงนุช วันผักแว่น
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
เป็นประธานในการเปิดการประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตำบลหนอไผ่ล้อม ครั้งที่ 1/2563
โดยได้รับเกียรติจาก
นายกิตติธัช ฟูจิตร์
ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา
นาวาอากาศเอกหญิงดรุณี รัตนา
รองนายกเทศมนตรี
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจากชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ณ ห้องประชุมชั้น 3
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09