เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


4 มีนาคม 2564 โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง


วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมพร้อมด้วย นางสุจิตรา หลอมประโคน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมพิธีปล่อยชบวนรถน้ำ
ภายใต้โครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09