เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์


๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวติในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09