เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจึงเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วม โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ในแผ่นดินเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน


2/4/64 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจึงเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วม โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ในแผ่นดินเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09