เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร                           นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายกเทศมนตรี 044-934036-7 ต่อ 110พลโท วีระพงศ์ คงเกษม
ที่ปรึกษานายกเทสมนตรีนางศุภิสรา ผาสุโพธิ์
รองนายกเทศมนตรี


นางบุญนำ ชูสาย
รองนายกเทศมนตรีนางวนิดา ปรางค์ชัยกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี