เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร                           นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายกเทศมนตรี 044-934036-7 ต่อ 110พลโท วีระพงศ์ คงเกษม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์

044-934036-7 ต่อ 110

นางบุญนำ ชูสาย
รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 110

นางศุภิสรา ผาสุโพธิ์
รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 110


นางวนิดา ปรางค์ชัยกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์
044-934036-7 ต่อ 110