เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
สำนักงานเทศบาล

 
 
 
 

 
 
 
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 
 

 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
 

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 599 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
 
 

 
 
โทรศัพท์  044-934036-7 , โทรสาร  044-934038
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E- mail:admin@nongpailomcity.go.th
 
 

 
 
Web Site : www.nongpailomcity.go.th

https://www.facebook.com/nongpailomcity/

 
แผนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม