เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางวีนัสรา วิทย์ศลาพงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวลาภิกา มหาดิลก
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


นางพนารัตน์ รักษ์มณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนายกัมปนาท  กลิ่นศรีสุข
 นายกฤษฎา  เกียรติทนงศักดิ์
นางจารุวรรณ  คำโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 นายอภิรัฐ  วะลัยศรี
นายอาณัฐ บัวบาล
 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 


นางอรพรรณ คำประสิทธิ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน