เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว


                                                            

                   

 
 
นางจันทน์ทิมา ปิยะกุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางวรวรรณ แท็กซ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 


 
 
                                                 
 
                                                               
 

นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์
คนงานทั่วไป