เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ


 นางสาวสุรีย์พร  อันทรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอรอนงค์  เพ็ญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   

  

นางสาวสุดารัตน์ กฤษณัมพก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเตชิตา ธนิกสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน