เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานนิติการและการพาณิชย์
นายวีรพงษ์ เพ่งเล็งดี
นิติกรชำนาญการ

 
นางสาวพัชรินทร์ ด่านขุนทด
ผู้ช่วยนิติกร