เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานนิติการและการพาณิชย์

งานนิติการและการพาณิชย์


นางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายวีรพงษ์ เพ่งเล็งดี
นิติกรชำนาญการพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นางสาวพัชรินทร์ ด่านขุนทด
ผู้ช่วยนิติกร