เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานทะเบียนราษฎร


 
นางสาวทิพวรรณ เชาระกำ

นายศิริพงษ์  สุรโยธี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการงาน