เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวเสาวลักษณ์  ชาญวิชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางกรกฎ  ประสิทธิ์พันธ์ุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ