เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา


 
ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
     
                  ตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นตำบลเก่าแก่ โดยที่เมื่อก่อนชาวบ้านอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำกว้าง
มีกอไผ่ขึ้นล้อมรอบ และชาวบ้านได้อาศัยหนองน้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคบริโภค  จึงเรียกว่า "บ้านหนองไผ่ล้อม" กองทัพที่มาจัดตั้งก็ได้อาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวในการอุปโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อกรองเป็นน้ำบริโภค ใช้ในกิจการภายในกองทัพและครอบครัวพลเรือนเรื่อยมา
      ด้วยที่แหล่งน้ำดังกล่าว มีสัตว์น้ำและพืชทางน้ำ (ต้นบัว) อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีชาวบ้านจากหลายถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยรอบแหล่งน้ำแห่งนี้ ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ และพืชน้ำ เพื่อบริโภคและนำออกขายในตัวอำเภอ
เมื่อมีจำนวนชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นขนาดของแหล่งน้ำที่กักเก็บก็เริ่มไม่พอเพียงต่อชาวบ้านทั้งภายในกองทัพ
และโดยรอบแหล่งน้ำ จึงมีการขุดเพื่อเพิ่มระดับกักเก็บมาหลายครั้งโดยมี “ตาหลั่ว”
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ริเริ่มและแนะนำให้พัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้แก่ชาวบ้านและข้าราชการทหารที่อาศัยแหล่งน้ำอยู่เป็นประจำ
       จนกระทั่ง “ตาหลั่ว” เสียชีวิตลง จึงได้มีการตั้งชื่อแหล่งน้ำแห่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึก
และการจดจำแก่คนรุ่นหลังว่า “บุ่งตาหลั่ว” (เชื่อกันว่าการใช้คำว่า “บุ่ง” อาจแทนขนาดของ “บึง” แต่ไม่ใหญ่เท่า “อ่าง”)
ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2547