เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]10
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]89
3 รายงานรายรับตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน [ 9 ก.ย. 2563 ]83
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 มี.ค. 2563 ]67