เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "สรุปผลจิตเวชของผม" [ 22 ก.พ. 2565 ]180
2 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" [ 22 ก.พ. 2565 ]170
3 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ" [ 22 ก.พ. 2565 ]169
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน" [ 22 ก.พ. 2565 ]181
5 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง" [ 22 ก.พ. 2565 ]171
6 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ผมคับข้องใจครับ" [ 26 ต.ค. 2564 ]242
7 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอวิดิโอการจัดงาน" [ 26 ต.ค. 2564 ]246
8 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์" [ 25 ต.ค. 2564 ]243
9 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?" [ 25 ต.ค. 2564 ]234
10 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอร้องทุกข์การประเมินครับ" [ 25 ต.ค. 2564 ]253
11 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอประเมินใหม่นะ" [ 10 ก.ย. 2564 ]233
12 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ข้อมูลประกันสังคม" [ 10 ก.ย. 2564 ]328
13 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ" [ 10 ก.ย. 2564 ]253
14 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอดูคะแนนสอบตัวเอง" [ 10 ก.ย. 2564 ]241
15 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "โครประเมินเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา" [ 10 ก.ย. 2564 ]229
16 ประกาศเทศบาลเรื่องแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]294
17 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]243
18 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2562 ]246
19 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตราการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ก.พ. 2562 ]239
20 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]226
 
หน้า 1|2