เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอประเมินใหม่นะ" [ 10 ก.ย. 2564 ]4
2 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ข้อมูลประกันสังคม" [ 10 ก.ย. 2564 ]5
3 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ" [ 10 ก.ย. 2564 ]5
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "ขอดูคะแนนสอบตัวเอง" [ 10 ก.ย. 2564 ]5
5 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง "โครประเมินเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา" [ 10 ก.ย. 2564 ]4
6 คู่มือแนะนำประชาชน [ 10 มี.ค. 2563 ]77
7 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 27 ก.พ. 2562 ]93
8 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]90
9 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตราการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ก.พ. 2562 ]92
10 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2562 ]87
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2562 ]90
12 5.มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]92
13 3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2562 ]92
14 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2562 ]91
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]91
16 7.มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ก.พ. 2562 ]92
17 8.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ [ 8 ก.พ. 2562 ]86
18 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 7 ก.พ. 2562 ]95
19 ข้อบังคับเทศบาลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]88
20 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ก.พ. 2562 ]92
 
หน้า 1|2