เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 5.มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]47
22 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2562 ]50
23 3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2562 ]45
24 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]45
25 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2562 ]46
26 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 7 ก.พ. 2562 ]101
27 ข้อบังคับเทศบาลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]100
28 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ก.พ. 2562 ]99
29 แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]100
30 ประกาศเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม [ 7 ก.พ. 2562 ]99
31 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 7 ก.พ. 2562 ]98
 
|1หน้า 2