เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
การลดพลังงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]13
2 การลดใช้พลังงานในภาครัฐของหน่วยงานราชการ รอบ 6เดือน (เดือนเมษายน 2566-เดือนกันยายน 2566) [ 3 พ.ย. 2566 ]15
3 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]20
4 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]21
5 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]42
6 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]42
7 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]45
8 การลดใช้พลังงานในภาครัฐของหน่วยงานราชการ รอบ 6เดือน (เดือนตุลาคม2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]41
9 โครงการลดการใช้พลังงานฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
10 โครงการลดการใช้พลังงานฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]170
11 โครงการลดการใช้พลังงานฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]155
12 โครงการลดการใช้พลังงานฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]138
13 โครงการลดการใช้พลังงานฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]136
14 โครงการลดการใช้พลังงานฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]138
15 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นำ้มันเชื้อเพลิง และกระดาษ [ 4 ม.ค. 2566 ]137
16 สรุปผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รอบ 3 เดือน มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]338
17 สรุปผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รอบ 3 เดือน มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]188
18 มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดาษ ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]191
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดาษ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]142