เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาเทศบาลห้าปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ