เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITAรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (28)


รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ