เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯลฯ(43)


รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ