เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (18)


งบการเงินประจำปี 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินประจำปี 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำปี 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 
งบแสดงการดำเนินงาน
ข้อมูลทั่วไป หมายเหตุ1-5
หมายเหตุ 6
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ