เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(38)


ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร    เอกสารประกอบ ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
 
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
038(3)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
038(4)หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ข้อ 038 (5)ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ038(6) ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 038 (7)ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
(9) สรุป ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้อง
ข้อ038(10) ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อ038(11) ประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร+สมาชิก
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ