เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญ.......ร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง สุขกายสบายใจ กับชีวิต ประจำวัน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่ง

เสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์

2556 ตลอดช่วงเทศกาลมาฆบูชา พร้อมร่วมใจกัน ลด ละ เลิก

อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เชิญ.......ร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง สุขกายสบายใจ กับชีวิต

ประจำวัน โดย พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมศักดิ์ ชวนเมธี) (รองเจ้า

คณะอำเภอเมืองนครราชสีมา) และพระครูศรีปริยัตยารักษ์

(เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา)

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลที่ 9 (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม)


    เอกสารประกอบ เชิญ.......ร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง สุขกายสบายใจ กับชีวิต ประจำวัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ